For Growth on the Earth

2022. gadā ievērojami palielināts valsts atbalsts lopkopjiem piena un gaļas ražošanai

Valdība otrdien, 8. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā* vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā. Valsts subsīdijas lopkopjiem ciltsdarba veikšanai 2022. gadā noteiktas ievērojami lielākas – 19,5 miljoni eiro, salīdzinot 2021. gadā tie bija 9 miljoni eiro. Tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts lopkopības saimniecībām, lai turpinātu sekmīgi strādāt, attīstītu uzņēmējdarbību, ražotu kvalitatīvus piena un gaļas produktus. Tas sniegs nozīmīgu ieguldījumu, lai nozare saglabātu savu konkurētspēju, bet iedzīvotāji mazāk bažītos par neadekvāti augstajām piena un gaļas produkcijas cenām veikalu plauktos.

Valsts sniegtais atbalsts ciltsdarbam sniedz iespējas lauksaimniekiem audzēt ģenētiski augstvērtīgus dzīvniekus, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar augstas kvalitātes piena un gaļas produktiem.

Izmaiņas paredz, ka ganāmpulku īpašniekiem tiek kompensētas arī kopējās ciltsdarba veikšanas izmaksas, ko spēcīgi ietekmējusi strauji kāpjošā energoresursu cena.

Valsts atbalstu** ciltsdarbam 19,5 miljonus eiro lopkopji saņems:

  • par sivēnmātēm – 8,9 miljonus eiro,
  • par piena šķirņu slaucamajām govīm – 6,4 miljonus eiro,
  • par gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm – 3,1 miljonu eiro,
  • par piena šķirņu slaucamajām kazām – 84,9 tūkstošus eiro,
  • par vaislas aitu mātēm – 770 tūkstošus eiro,
  • ciltsgrāmatas izveidošanai un uzturēšanai – 188 tūkstošus eiro.

Sagaidāms, ka valsts atbalstu saņems vairāk nekā 4600 lopkopības saimniecību.

Vēršam uzmanību, ka šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām iesniegumi atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz 15. martam.

Savukārt, ņemot vērā saspringto situācija cūkkopībā, valsts atbalstu cūkkopības saimniecībām plānots sniegt pēc iespējas agrāk – ciltsdarba atbalsta aprēķinos ņems vērā 1. februārī fiksēto sivēnmāšu skaitu (līdz šim tas bija 1. marts).

Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem pieejamu, drošu un kvalitatīvu vietējā ražojuma pārtiku plašā klāstā par konkurētspējīgām cenām, 2022. gadā kopumā plānotais subsīdiju apmērs lauksaimniekiem ir 38,7 miljoni eiro.

Informācijas avots:
Zemkopības ministrija