For Growth on the Earth

Aizdevuma limits lauksaimniecības zemes iegādei palielināts līdz 1 miljonam eiro

Valdība ceturtdien, 11. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lai, palielinot aizņēmuma limitu zemes iegādei līdz 1 miljonu eiro, tiktu veicināta lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apstrāde un produkcijas ražošana. 

Lauksaimniekiem pieejamais aizdevums LIZ iegādei līdz šim spēkā esošajā regulējumā bija noteikts 430 tūkstoši eiro, un tas nav mainīts kopš 2013. gada. Patlaban jau ir lauksaimnieki, kuru aizņēmums zemes iegādei ir sasniedzis noteikumos noteikto 430 tūkstošus eiro robežu un viņi vairs nevar saņemt aizdevumu šim mērķim. Tomēr ir svarīgi, lai ražojošajiem lauksaimniekiem būtu iespēja iegādāties papildu LIZ platību. Tāpēc turpmāk pieejamais aizdevuma apmērs vienam aizņēmējam vai vienam vienotam uzņēmumam būs noteikts 1 miljons eiro. 

Tāpat arī no 20 uz 30 procentiem palielināts limits to ar lauksaimniecisko darbību nesaistītu objektu kopējai platībai, kurus var iegādāties kopā ar LIZ.  

Noteikumi līdz šim saturēja ierobežojumu, ka atbalstu nepiešķir LIZ iegādei no savstarpēji saistītām fiziskām personām. Grozījumi paredz papildu ierobežojumu – aizdevumu turpmāk nepiešķirs arī LIZ iegādei no savstarpēji saistītām juridiskām personām. Šī norma tiks piemērota aizdevumiem, ko izsniegs pēc 2021. gada 26. februāra.  Noteikumos veikti arī vairāki precizējumi, lai uzlabotu atbalsta programmas administrēšanu un īstenošanu. 

Plašāka informācija par atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei pieejama Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” mājaslapā (www.altum.lv).

Informācijas avots: Zemkopības ministrija