For Growth on the Earth

Apstiprināti jauni lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi

8.janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumu projektu, kas būtiski uzlabos garantiju sniegšanu un finansējuma pieejamību tiem noteikumos paredzētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir nepietiekams nodrošinājuma apjoms finansējuma saņemšanai komercbankās.


Jaunie noteikumi nosaka lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības pasākumu garantēšanas programmas īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus. Tie aizstās līdz šim spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumus Nr. 192 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”, būtiski uzlabojot garantiju sniegšanu un attiecīgi kredītu un citu finanšu pakalpojumu pieejamību. Atbalsta programmu sadarbībā ar komercbankām turpina administrēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.


Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ir palielināts maksimālais kopējais vienam saimnieciskās darbības veicējam izsniedzamo garantiju apjoms. Turpmāk  tas varēs sasniegt 1 miljonu eiro, neparedzot līdzšinējos ierobežojumus atsevišķām garantiju saņēmēju grupām. Atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un atbilstīgām mežsaimniecības pakalpojumu sabiedrībām esošo garantiju apmērs varēs sasniegt attiecīgi 3,5 miljonus eiro un 2 miljonus eiro, vienlaikus ievērojot valsts atbalsta ierobežojumus lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem. 


Tāpat turpmāk, neatkarīgi no aizdevuma veida un atbalstāmā pasākuma, garantijas segs līdz 80 procentiem no finanšu pakalpojuma summas ne tikai  aizdevumiem investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem, bet turpmāk arī finanšu līzingam un finanšu līzinga limitam, faktoringam, banku garantiju limitam un kredītvēstulei. Paredzams, ka jaunie noteikumi  uzlabos saimnieciskās darbības veicēju piekļuvi finansējumam un  samazinās administratīvo slogu, tādējādi nodrošinot paātrinātu garantiju izsniegšanas laiku saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku teritoriju, zivsaimniecības un mežsaimniecības jomā. Plānots, ka jauno noteikumu ieviešana veicinās jaunu garantiju izsniegšanu par aptuveni 10 miljoniem eiro. 

Avots: Zemkopības Ministrija