For Growth on the Earth

Astoņu gadu laikā Latvijā lauku saimniecību vidējais lielums audzis

Vidējais lauku saimniecību lielums Latvijā pagājušā gada beigās bija 38,2 hektāri, kas ir par 8,7 hektāriem jeb 29% vairāk nekā 2010.gadā, liecina informācija Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) statistisko datu krājumā “Latvijas lauksaimniecība”.

Savukārt lauksaimniecībā izmantojamā zeme vidēji vienā lauku saimniecībā pērn sasniedza 25,6 hektārus, kas ir par sešiem hektāriem vairāk nekā 2010.gadā, kad vidēji vienā lauku saimniecībā bija 19,6 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Pēdējo astoņu gadu laikā kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība valstī ir palielinājusies par 132 400 hektāru jeb 7,3%.

Pagājušajā gadā kopējais lauksaimniecības produkcijas apmērs salīdzināmajās cenās salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir samazinājies par 11,2 %, augkopības – par 20,6%, bet lopkopības produkcijas apjoms saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

2018.gada beigās Latvijā bija 78 100 lauku saimniecības salīdzinājumā ar 80 200 lauku saimniecībām 2017.gada beigās.

Informācijas avots: LETA