For Growth on the Earth

Atbalsts negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 2022. gada 21. oktobra līdz 21. novembrim ir iespēja pieteikties ārkārtas atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē. Tā ir otrā pasākuma kārta par laika periodu 2022.gada 1. jūnijs – 31. oktobris. Pieteikšanās norit, iesniedzot pieteikumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Otrās kārtas kopējais finansējums ir 6 372 954 miljoni eiro. Atbalstam var pieteikties pārtikas ražotāji (reģistrēti/atzīti Pārtikas veterinārā dienestā), izņemot alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu ražotājus.

Pasākuma mērķis ir mazināt negatīvās ekonomiskās sekas, ko izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu, daļēji sedzot iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumu, EBIT samazinājumu, vai arī dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieaugumu. Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam jāsniedz informācija par radušos ekonomisko grūtību sasaisti ar Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī zvērināta revidenta ziņojums par atbalsta datu patiesumu.

Piesakoties atbalstam, pretendents apņemas krīzes gadījumā iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku un nepārtraukt darbību atbalstītajā nozarē vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem LAD mājaslapas izvēlnē “Pasākums negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē”. Tālrunis uzziņām +37167095000.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests