For Growth on the Earth

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalstu piešķir 70 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem

Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām
Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē „Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

iesniegumu;
apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;
uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

Droši sazinieties ar mums:

info@actusQ.lv; actusQ@actusQ.lv
Telefons: (+371) 64107185
Avots: Lauku atbalsta dienests