For Growth on the Earth

Atbalsts ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā  “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”.  Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 1.jūlijam. Kopējais publiskais finansējums ir 6 miljoni eiro. 

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju. 

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2021.gada 1.jūlijam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par 2021. gada 1.jūliju. 

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam ir jāiesniedz iesniegums, apdrošināšanas polises kopija, kā arī apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas. Projektu iesniegumus var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros. 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests