For Growth on the Earth

Bioloģiski vērtīgi zālāji Latvijā

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) īstenotajā dabas skaitīšanā pērn vairāk nekā 5000 zemes īpašumos konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji, informēja DAP dabas skaitīšanas vadītājas asistente Ilze Reinika.

Šo zemes īpašumu īpašniekiem DAP ir izsūtījusi informatīvas vēstules. Reinika uzsvēra, ka dabas skaitīšanā neapseko visus Latvijas zālājus, taču inventarizācijai tiek atlasīti vēsturiski zināmie bioloģiski vērtīgie un ilglaicīgie zālāji, kuri noteiktu laiku nav apsēti un uzarti. Līdz ar to varētu gaidīt, ka pēc rūpīgas atlases ikviens no apsekotajiem zālājiem var tikt identificēts kā bioloģiski vērtīgs zālājs. Taču diemžēl visu triju sezonu dati liecina, ka bioloģiski vērtīgi zālāji sastopami vairs mazāk nekā piektajā daļā no dabas skaitīšanā apsekotajiem apmēram 230 000 hektāru zālāju.

Lai veicinātu bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšanu, uzturot savvaļas augu, kukaiņu, dzīvnieku un putnu populācijas, bioloģiski vērtīgu zālāju īpašnieki un apsaimniekotāji var pieteikties Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumiem, uzņemoties daudzgadu saistības, ja bioloģiski vērtīgu zālāju platība ir vismaz viens hektārs. 

Informācijas avots: TVNET, LETA