For Growth on the Earth

Būtiski pieaudzis ES atbalsts Latvijas lauksaimniekiem 2021.-2027. gadam

Eiropadome pieņēma lēmumu par ES daudzgadu budžetu nākamajam plānošanas periodam, kas nosaka arī lauku attīstības finansējuma un tiešo maksājumu apjomu Latvijas lauksaimniekiem 2021.-2027. gadam.

Nākamajā plānošanas periodā Latvijas lauksaimniekiem atsevišķās jomās paredzēts ES finansējuma pieaugums, tomēr, kā atzīmē Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: .. Latvija, neskatoties uz finansējuma palielinājumu, salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu, būs to valstu vidū, kas saņems zemākos tiešmaksājumus lauksaimnieku atbalstam..”

Eiropadomes pieņemtais lēmums nozīmē, ka Latvija 2021.-2027. gada periodā ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros saņems 3,347 miljardus eiro, no tā tiešmaksājumos 2,41 miljardu eiro un lauku attīstībā 851 miljonu eiro. Kā arī Latvijas lauku attīstībai paredzēts arī atbalsts no Eiropas ekonomikas atveseļošanas fonda (EEAF) 86 miljonus eiro apmērā. Tas nozīmē, ka Latvijas kopējā KLP finansējuma apjoms 2021.-2027. periodā, salīdzinot ar esošo periodu, pieaugs par 661 miljonu eiro jeb 24,6%.

Plašāk lasiet šeit