For Growth on the Earth

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Lauku atbalsta dienests informē par izmaiņām atbalsta piešķiršanā pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”:
Izmaiņas paredz piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju un piespiedu ventilācijas sistēmas izveidei un pārbūvei;
Projektu atlases kritēriju punkti tiks piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumiem, taču turpmāk tie vairs netiks piešķirti jauniem lauksaimniekiem;
Ja šajā plānošanas periodā (2014.–2020. gads) pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu, tad otrreiz šādas tehnikas iegāde netiks atbalstīta;
Drenu sistēmas atjaunošanas un pārbūves izmaksas tiks atbalstītas 20% apmērā no kopējām meliorācijas sistēmu būvniecības izmaksām, kā arī noteiktās izmaiņas turpmāk paredz meža īpašniekiem dot iespēju sakārtot meliorācijas sistēmu sev piederošajā lauksaimniecības zemē.
Plašākai informācijai sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu actusQ@actusQ.lv