For Growth on the Earth

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro:

1. Meža ieaudzēšana;
2. Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana;
3. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests