For Growth on the Earth

LAD ir uzsācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem.

LAD ir uzsācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem. 
Likme ir 102,02 eiro.

Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

Informācijas avots: LAD