For Growth on the Earth

LAD izmaksā valsts atbalstu par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem

Lauku atbalsta dienests šā gada 8.maijā sāka izmaksāt valsts atbalstu par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem. Par katru laukaugu, dārzeņu un ilggadīgo stādījumu platību hektāru lauksaimnieki saņems 4,91 eiro.

Šādu atbalstu valdība nolēma piešķirt, lai lauksaimniekiem mazinātu zaudējumus, ko 2018. gadā radīja ilgstošais sausums, kas tika klasificēts kā valsts mēroga dabas katastrofa. Atbalstam valdība lēma no valsts budžeta 2019. gadā izmaksāt 4,4 miljonus eiro.

Valsts atbalstu izmaksā par 2018. gadā vienotajā platību maksājumu iesniegumā deklarēto kultūraugu platību, ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz viens hektārs un tā 2018. gadā tika atzīta par atbalsttiesīgu vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam.

Informācijas avots: LAD