For Growth on the Earth

LAD publicē informāciju par nekoptām LIZ platībām

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē (https://karte.lad.gov.lv). Kartē tiek attēlotas tikai tās zemes vienības, kurās pēc LAD rīcībā esošās informācijas LIZ platība nav sakopta nepieciešamajā apmērā (jābūt apsaimniekotiem vismaz 70% no LIZ).

Gadījumā, ja īpašnieks uzskata, ka konkrētā LIZ platība ir sakopta, lūdzam informēt par to dienestu, lai varētu pārvērtēt publicēto informāciju.

Svarīgi ņemt vērā, ka informācija kartē tiek atjaunota reizi diennaktī, tāpēc dienests aicina sekot aktuālajai informācijai.

Dati par visiem nekoptajiem īpašumiem tiks nosūtīti pašvaldībām līdz šā gada 20.novembrim nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanai.

Informācijas avots: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-karte-publice-informaciju-par-nekoptam-liz-platibam-963