For Growth on the Earth

Latvijas valdība paziņo par COVID-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem

Pasaules Veselības organizācija janvārī koronavīrusa uzliesmojumu pasludināja par “globālu ārkārtas situāciju veselības jomā”, kas ir augstākais trauksmes līmenis visnopietnākajiem, pēkšņiem, negaidītiem uzliesmojumiem, kas šķērso starptautiskās robežas un varētu būt nepieciešama koordinēta rīcība starp valstīm. Dažas nedēļas vēlāk, 11. martā, organizācija pasludināja jauno koronavīrusu par pandēmiju, jo COVID-19 izplatās vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. 

Šī ir pirmā reize, kad pandēmijas apzīmējums tiek izmantots koronavīrusam. Tas izraisa vieglas elpceļu infekcijas apmēram 80% inficēto, lai gan apmēram pusei būs pneimonija. Vēl 15% gadījumu attīstās smaga slimība, un 5% nepieciešama kritiska aprūpe. Eiropa ir pirmās COVID-19 pandēmijas epicentrs un katrai valstij bez izņēmumiem jāveic visas iespējamās darbības, lai apturētu vai palēninātu šī vīrusa izplatību. 

Latvijas valdība ir nolēmusi ārkārtas situācijā paplašināt piesardzības un drošības pasākumus, lai efektīvāk novērstu COVID-19 izplatību. Šie pasākumi būs spēkā līdz 14. Aprīlim. 

Sākot ar 17.martu tiek atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17.marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem. 

Minētie ierobežojumi pārvietoties neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Sākot no 16. marta pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām, kā arī jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

Mācību process izglītības iestādēs norisinās attālināti. Tāpat neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie pasākumi. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties. Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sakarā ar valsts izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, gandrīz visās valsts un pašvaldību struktūrās, iestādēs un uzņēmumos ir apturēta apmeklētāju pieņemšana klātienē un veikti citi ierobežojumi. Visas iestādes turpina darboties attālināti un sniedz pakalpojumus tiešsaistē, pa tālruni vai e-pastu. Līdz ar to šobrīd pakalpojumu sniegšanai nepieciešams ilgāks laiks. 

Daudzas firmas un vietējie uzņēmumi arī turpina savu darbību, daļa no tiem darbojas attālināti, un, ja iespējams, darbinieki strādā no mājām. 

Informācijas avoti: Ministru kabinets, Finanšu ministrija, Pasaules Veselības organizācija