For Growth on the Earth

Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku reģistrs kļūs informatīvāks

Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanai un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanai. 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Lauksaimniecības datu centram (LDC) jānodrošina lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana, tādējādi radot priekšnoteikumus iespējai precīzi izsekot lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku kustībai un to slimību uzliesmojumiem. 

Tā kā elektronisko reģistru LDC regulāri uzlabo un papildina, jaunie noteikumi paredz papīra veidlapas aizstāt ar datu tiešu ievadi elektroniskā datubāzē. Tādējādi nozīmīgi samazināsies administratīvais slogs un samazināsies dokumentu iesniegšanai patērētais laiks un līdzekļi gan dzīvnieku īpašniekiem, gan turētājiem, gan citām iesaistītām personām. Turklāt, izmantojot elektronisko paziņošanas sistēmu, saruks datu ievades kļūdas. 

Lai mazinātu administratīvo slogu, turpmāk par cūku skaitu ganāmpulkā cūku īpašniekiem, kas tur cūkas pašpatēriņam būs jāziņo tikai divas reizes gadā, bet aitu, kazu, zirgu un liellopu īpašniekiem vairs nebūs jāziņo par dzīvnieku kastrāciju, kā arī pārvietošanas pavaddokumentos nebūs jānorāda pārvadāšanas atļaujas numurs.    

Novietnes reģistrā būs jābūt norādītam arī kadastra numuram,- to ievadīs LDC, pievienojot datus no Valsts zemes dienesta datubāzes. Jaunie noteikumi arī paredz, ka LDC papildinās novietnes reģistru ar datiem par dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu apsaimniekošanu. 

Jaunie noteikumi, kuri aizstās Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumus Nr. 393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, papildu pienākumus neuzliek. 

Informācijas avots: Zemkopības Ministrija