For Growth on the Earth

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Atbalsta pretendenti:

  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
  • Zemnieku saimniecības
  • Pašvaldības iestādes
  • Individuālie komersanti

Atbalsta likmes:

  • Mežaudzes atjaunošana – 1085 Eur/Ha (100% intensitāte)
  • Kopšana – 204 Eur/Ha (100% intensitāte)

Lai iegūtu vairāk informācijas, rakstiet uz actusQ@actusQ.lv