For Growth on the Earth

Nodibināts Baltijas reģionā pirmais starpvalstu piena kooperatīvs

Februāra beigās oficiāli reģistrēts Baltijas starpvalstu piena kooperatīvs, kura pilnais nosaukums ir “Piiratud Vastutusega Societas Cooperativa Europaea (SCE) E-Piim”, līdz ar to noslēdzot pērn augustā uzsākto Latvijas piena kooperatīva “Piena ceļš” un Igaunijas koopertīva “E-Piim” apvienošanās procesu. Jaunais kooperatīvs apvieno ap 150 piena ražotāju Igaunijā un 50 piensaimniecību Latvijā.

Izveidotā kooperatīva uzdevums būs kopīgas piena savākšanas sistēmas izveide un piena pārstrāde šobrīd četros kooperatīva uzņēmumos – AS “Jaunpils pienotava” ražotnē un trīs “E-piim” rūpnīcās Igaunijā. Jaunais kooperatīvs realizēs piena pārstrādes rūpnīcas projektu Igaunijas pilsētā Paidē, kur turpinās darbs pie projekta izstrādes un izvērtēšanas.

Jaunais kooperatīvs reģistrēts Igaunijas uzņēmumu reģistrā 27. februārī. Uzņēmumam izveidota padome 15 cilvēku sastāvā, kur pieci dalībnieki pārstāv Latviju, bet desmit – Igauniju, kā arī valde 3 cilvēku sastāvā. Valdē ievēlēts Jānis Bērtulsons, kurš līdz šim bija kooperatīva “Piena ceļš” padomes loceklis, kā arī līdzšinējais Igaunijas kooperatīva “E-piim” valdes priekšsēdētājs Jānuss Murakas un finanšu direktore Merili Turjakas.

“SCE E-Piim” padomes loceklis un līdzšinējais kooperatīva “Piena ceļš” padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Neibergs norāda, ka, neskatoties uz to, ka padomes un valdes sastāvā viena trešā daļa ir pārstāvji no Latvijas un divas trešdaļas no Igaunijas, lēmumus plānots pieņemt pēc vienbalsības principa. “Šeit nebūs igauņu, vai latviešu intereses, jo runa nav par valsts piederību, bet gan par kopīgo mērķi – kļūt par dominējošo spēlētāju Baltijas valstu piena tirgū. Visi esam vienā laivā ejam uz kopīgu mērķi,” tā Neibergs.

Kooperatīva “SCE E-piim” valdes loceklis Jānis Bērtulsons norāda, ka jaunā kooperatīva piena cenas politika ir absolūti godīga gan pret lielo, gan pret mazo piena ražotāju – bāzes cena visiem ir vienāda un tiek maksāts par reālo piena kvalitāti.

“Jaunā piena pārstrādes rūpnīca Paidē ar jaudu 1000 tonnas dienā nodrošinās vēl lielāku Baltijas reģiona piena ražotāju tiešo izeju uz eksporta tirgiem. Turpināsim attīstīt arī “Jaunpils pienotavu”, jo tai ir būtiska loma plānos nodrošināt 25% Baltijas tirgu ar produktiem, kas nākuši no kooperatīva rūpnīcām. Biedru ieguvums ir ne tikai garantēts piena noiets, bet arī potenciālie ieņēmumi no dividendēm, kas veidojas no rūpnīcu peļņas. Līdzīgi, kā tas notiek pārējos Eiropas piena kooperatīvos,” norāda Bērtulsons.

Informācijas avots: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, laukos.la.lv