For Growth on the Earth

Likumdošana & Nodokļi

Viena no mūsu galvenajām priekšrocībām ir spēja sniegt spēcīgu juridisko atbalstu. Saviem klientiem piedāvājam virkni personalizētus juridiskus un nodokļu pakalpojumus, lai aizsargātu klienta biznesa intereses visos līmeņos.  

Mūsu juristi piedāvā plašu juridisko konsultāciju pakalpojumu klāstu komerclikumos, civilajos un administratīvajos likumos, kas attiecas uz šādām jomām:

  • nekustamā īpašuma darījumi un to vadīšana;
  • juridiskās izpētes veikšana par potenciāliem pirkuma objektiem;
  • uzņēmuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānošana; 
  • darba likums;
  • banku finansējuma jautājumi;
  • parādu iekasēšana;
  • alternatīva strīdu risināšana (mediācija);
  • klientu interešu pārstāvēšana attiecībās ar administratīvajām iestādēm un tiesām. 

www.aqlaw.lv