For Growth on the Earth

Mūsu vadība

Darbinieki ir mūsu vērtīgākais aktīvs. Viņu profesionālās iemaņas un personības iezīmes ir mūsu svarīgākie resursi. Mēs nemitīgi tiecamies radīt iedvesmojošu darba vidi, kas piesaista visatraktīvākos darbiniekus. Mēs esam komanda, kuru virza entuziasms, nākotnes redzējums un kopīgas vērtības.

Eva Branta
Valdes priekšsēdētāja un īpašniece

Tālr.     (+371) 641 07 185
Mob.   (+371) 294 75 739
E-pasts: ebn@actusQ.lv
Skype: EBNellemann
Valodas: latviešu, dāņu, angļu, krievu

Indra Ģeņģergaile-Auziņa
Valdes locekle un līdzīpašniece

Tālr.     (+371) 641 07 185
Mob.   (+371) 265 37 859
E-pasts:  indra@aqlaw.lv
Valodas: latviešu, angļu