For Growth on the Earth

Vakances

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties
grāmatveža palīgu /-dzi
[darba vieta – Cēsis vai Rīga]

Darba pienākumi un atbildības joma:

 • Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde un grāmatošana grāmatvedības uzskaites programmā;
 • Bankas un kases operāciju uzskaite;
 • Avansa norēķinu un komandējumu noformēšana un uzskaite;
 • Debitoru un kreditoru uzskaite un uzraudzība;
 • Noliktavas un citu apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
 • Autotransporta maršrutu un degvielas uzskaite;
 • Laicīga un korekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID EDS sistēmā;
 • Statistikas pārskatu laicīga un korekta sagatavošana;
 • Darba devēja un tā klientu interešu pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās;
 • Asistēšana pie gada pārskatu, operatīvo pārskatu sagatavošanas;
 • Profesionāla komunikācija un klientu konsultēšana kompetences ietvaros;
 • Asistēšana galvenajam grāmatvedim ikdienas grāmatvedības nodaļas darbos;
 • Citi ar grāmatvedību tieši saistīti uzdevumi.

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstoša izglītība un pieredze līdzīgā amatā;
 • Grāmatvedības procesu un LR nodokļu likumdošanas pārzināšana;
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības programmu Tildes Jumis;
 • Teicamas datorprasmes;
 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas, rakstiski un mutiski, skaidrojot grāmatvedības un nodokļu jautājumus;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte, spēja efektīvi organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgus darba apstākļus, starptautisku un dinamisku darba vidi;
 • Nepilnas slodzes darbu (2-3 dienas nedēļā) vai pēc vienošanās;
 • Atalgojumu no 7 EUR/stundā bruto, izvērtējot profesionālo pieredzi un prasmes;
 • Stabilu darbu, atbalstošu vadību un kolēģus;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas;
 • Darba vietu Cēsīs vai Rīgā.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt līdz 2023.gada 16.jūnijam uz adresi:
ActusQ SIA
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv.
Lai uzzinātu vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185.

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties
ASISTENTU (-I) NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UN PROJEKTU NODAĻĀ

Galvenie darba pienākumi:

 • Kārtot uzņēmuma un klientu nekustamo īpašumu darījumu lietvedību;
 • Sagatavot un aktualizēt nekustamo īpašumu informācijas un prezentācijas materiālus;
 • Zīmēt un sagatavot nekustamo īpašumu kartes un pirkšanas/pārdošanas/nomas maketus;
 • Profesionāli strādāt ar projektam nepieciešamo informāciju no publiskajām datubāzēm (www.lursoft.lv, www.zemesgramata.lv, www.kadastrs.lv u.c.);
 • Koordinēt ārpakalpojumu sniedzēju darbību un nodrošināt dokumentu laicīgu saņemšanu no sadarbības partneriem, fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
 • Uzturēt un pilnveidot uzņēmuma mājas lapu un sociālo tīklu kontus patstāvīgi un sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju;
 • Piedalīties profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumos.

Prasības kandidātam:

 • Profesionālā vidējā izglītība (lietvedis) vai profesionālā augstākā izglītība (biroja administrācijā vai citā ar amata pienākumiem saistītā jomā);
 • Amata pienākumu izpildei atbilstoša darba pieredze;  
 • Zināšanas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem;
 • Teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski;
 • Ļoti labas datorprasmes; spēja ātri apgūt jaunas prasmes darbā ar speciālām datorprogrammām;
 • Teicamas komunikācijas prasmes, spēja prasmīgi plānot un strukturēt savu darba laiku un noteikt uzdevumu prioritātes, uzņemties iniciatīvu, risināt sarežģītas situācijas, analītiska un strukturēta domāšana, precizitāte, uzticamība;
 • Lojāla un godprātīga personība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgus darba apstākļus, starptautisku, dinamisku un izaicinošu darba vidi;
 • Stabilu atalgojumu atbilstoši kandidāta pieredzei, prasmēm un rezultātiem, sākot no 1400 EUR/mēnesī pirms nodokļu un nodevu nomaksas; kandidātiem ar uzskatāmu pieredzi, prasmēm un rezultātiem piedāvājam individuālas sarunas un vienošanos par atlīdzību;
 • Pilnas slodzes darbu;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami darba braucieni un komandējumi.

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli), lūdzu, sūtīt līdz 2023.gada 16.jūnijam uz adresi:
SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv
Ja vēlies uzzināt vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185.

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTU (-I)
lauksaimniecības jomā

Galvenie darba pienākumi:

 • Kārtot uzņēmuma un klientu nekustamo īpašumu darījumu lietvedību;
 • Piedalīties nekustamo īpašumu pirkšanas/pārdošanas projektu izstrādē un koordinēšanā, nekustamo īpašumu darījumu vadīšanā, zemes nomas un  apsaimniekošanas jautājumu risināšanā;
 • Uzturēt komunikāciju ar nekustamo īpašumu pircējiem/pārdevējiem/nomniekiem;
 • Sagatavot un aktualizēt nekustamo īpašumu informācijas un prezentācijas materiālus;
 • Zīmēt un sagatavot nekustamo īpašumu kartes un pirkšanas/pārdošanas/nomas maketus;
 • Profesionāli strādāt ar projektam nepieciešamo informāciju no publiskajām datubāzēm (www.lursoft.lv, www.zemesgramata.lv, www.kadastrs.lv u.c.);
 • Koordinēt ārpakalpojumu sniedzēju darbību un nodrošināt dokumentu laicīgu saņemšanu no sadarbības partneriem, fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm;
 • Veikt Iekšējās kontroles sistēmas izpildi – klientu risku izpēti, izvērtēšanu un uzraudzību saskaņā ar uzņēmumā esošo Iekšējās Kontroles Sistēmu un aktuālajiem normatīvajiem aktiem;
 • Uzturēt un pilnveidot uzņēmuma mājas lapu un sociālo tīklu kontus patstāvīgi un sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju;
 • Veicināt jaunu klientu piesaisti;
 • Orientēties ar lauksaimniecības un mežu nekustamo īpašumu nozari saistītos jautājumos un pārzināt ar amata pienākumu izpildi saistītos normatīvos aktus;
 • Piedalīties profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumos.

Prasības kandidātam:

 • Augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, biznesa vadībā, nekustamo īpašumu pārvaldībā un vērtēšanā vai citā saistītā jomā;
 • Amata pienākumu izpildei atbilstoša darba pieredze;  
 • Zināšanas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem;
 • Spēja pārliecinoši veikt klātienes un neklātienes saziņu (gan mutiski, gan rakstiski) ar ārvalstu un vietējiem klientiem un sadarbības partneriem;
 • Teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski;
 • Ļoti labas datorprasmes, vēlamas maketēšanas un/vai grafiskā dizaina programmu lietošanas prasmes; spēja ātri apgūt jaunas prasmes darbā ar speciālām datorprogrammām;
 • Teicamas komunikācijas prasmes, spēja prasmīgi plānot un strukturēt savu darba laiku un noteikt uzdevumu prioritātes, uzņemties iniciatīvu, risināt sarežģītas situācijas, analītiska un strukturēta domāšana, precizitāte, uzticamība;
 • Lojāla un godprātīga personība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgus darba apstākļus, starptautisku, dinamisku un izaicinošu darba vidi;
 • Stabilu atalgojumu atbilstoši kandidāta pieredzei, prasmēm un rezultātiem, sākot no 1820 EUR/mēnesī pirms nodokļu un nodevu nomaksas; kandidātiem ar uzskatāmu pieredzi, prasmēm un rezultātiem piedāvājam individuālas sarunas un vienošanos par atlīdzību;
 • Pilnas slodzes darbu;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami darba braucieni un komandējumi.

Ja uzskati, ka atbilsti šai vakancei, sūti savu motivācijas vēstuli, atspoguļojot savu pieredzi, prasmes un īpašos sasniegumus, un CV līdz 2023.gada 16.jūnijam uz adresi:
SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101
vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv
Ja vēlies uzzināt vairāk par vakanci, lūdzu, zvanīt: 64107185.