For Growth on the Earth

Pieteikšanās platību maksājumiem

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu. 

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un notiektos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem. 

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS. 

Svarīgi datumi 2021.gada sezonā: 

  • 1.aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšana; 
  • 7.aprīlis – sākas pieteikšanās platību maksājumiem; 
  • 24.maijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem; 
  • 15.jūnijs – gala termiņš, līdz kuram var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu, skaitot no 25.maija. 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests