For Growth on the Earth

Platībmaksājumu avanss būs lielāks

Zemkopības ministrija informē – lai mazinātu finansiālo grūtību slogu lauksaimniekiem, kurus skāra nelabvēlīgi laika apstākļi vasarā, ir pieņemts lēmums izmaksāt vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu lielākā apjomā nekā 50%. Attiecīgi vienotais platību maksājuma avanss tiks izmaksāts 70%, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums tiks izmaksāts 85% apmērā.

Avansa maksājumus veiks Lauku atbalsta dienests (LAD) pakāpeniski pēc 16. oktobra, un tos saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude. Zemkopības ministrija un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai Lauku atbalsta dienestam ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes.

Vienotā platību maksājuma finansējums 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 11%, un provizoriskā avansa likme būs ap 58 EUR/ha, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likmes ir nemainīgas, tāpat kā iepriekšējos gados – no 97 līdz 485 eiro par hektāru.

Vēršam uzmanību, ka Zemkopības ministrija 2. augustā Eiropas Komisijā iesniedza priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, nekā paredz regula. Ņemot vērā Latvijas un citu valstu iesniegto aicinājumu un uzstājīgo pamatojumu jeb situācijas skaidrojumu, Eiropas Komisija šā gada 17. septembrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas ierastās avansa maksāšanas kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, t.sk. arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumu.

Informācijas avots: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/zm-sogad-lauksaimniekiem-platibmaksajumu-avanss-bus-lielaka-apmera?id=10652