For Growth on the Earth

Skujkoku apaļkokiem cenu kāpums, lapu kokiem – kritums

2018. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 1. pusgadu, no skujkoku zāģbaļķiem lielākais cenas kāpums bija priedes apaļkokiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 10 % jeb 5 eiro/m3), egles apaļkokiem virs 26 cm diametrā (vidēji par 5 % jeb 4 eiro/m3) un egles apaļkokiem  līdz 14 cm diametrā (vidēji par 5 % jeb 3 eiro/m3)*. Mazāks cenu pieaugums bija priedes zāģbaļķiem virs 26 cm diametrā, priedes zāģbaļķiem 18–26 cm diametrā, egles apaļkokiem 14–18 cm diametrā un egles apaļkokiem 18–26 cm diametrā. Vidējā iepirkuma cena saglabājās nemainīga priedes zāģbaļķiem 14–18 cm diametrā – 72 eiro/m3.

Apaļkoku iepirkuma cenu kāpums saistīts ar 2018. gada labvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, kad sausās vasaras ietekmē varēja izstrādāt mežus arī zemās vietās. Kaut arī kokmateriālu resursu pieejamība palielinājās, tomēr deficīts nozarē saglabājās.

Priedes zāģbaļķi2016. g.
1. pusgads
2016. g.
2. pusgads
2017. g.
1. pusgads
2017. g.
2. pusgads
2018. g.
1. pusgads
2018. g.
2. pusgads
d līdz 14 cm46,143,137,846,451,956,9
d 14–18 cm60,356,959,963,772,172
d 18–26 cm62,861,561,365,372,674,8
d virs 26 cm64,764,563,868,67678,6
Egles zāģbaļķi
d līdz 14 cm56,456,245,347,454,156,8
d 14–18 cm59,361,566,466,572,874,7
d 18–26 cm66,966,566,770,174,776,5
d virs 26 cm67,567,467,77277,381,3

2018. gada 2. pusgadā, salīdzinājumā ar 1. pusgadu, lapu koku zāģbaļķu cenas visvairāk palielinājās apses zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā – par 13 % jeb 5 eiro/m3. Mazāks cenu kāpums bija lapu koku taras klučiem (par 4 % jeb vidēji 2 eiro/m3) un bērza zāģbaļķiem 18-24 cm diametrā (par 2 % jeb vidēji 1 eiro/m3). Lielākais cenu kritums bija melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (par 10 % jeb vidēji 5 eiro/m), bērza zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (par 6 % jeb 5 eiro/m3) un melnalkšņa zāģbaļķiem 18-24 cm diametrā – par 5 % jeb 2 eiro/m3. Cenas samazinājās arī A un B kategorijas bērza finierklučiem un apses zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā.

Bērza zāģbaļķi2016. g.
1. pusgads
2016. g.
2. pusgads
2017. g.
1. pusgads
2017. g.
2. pusgads
2018. g.
1. pusgads
2018. g.
2. pusgads
d 18–24 cm46,543,145,347,561,462,5
d virs 24 cm62,267,566,966,283,178
Melnalkšņa zāģbaļķi   
d 18–24 cm33,533,733,633,241,339,2
d virs 24 cm35,538,541,546,151,446,1
Apses zāģbaļķi   
d 18–24 cm3634,632,936,238,943,9
d virs 24 cm42,542,143,845,452,150,8
Bērza finierkluči   
A kategorija10193,599,5115110,2105,6
B kategorija58,460,361,259,170,968,6
Taras kluči31,533,333,83642,744,6

Desmit gadu laikā apaļkoku iepirkuma cenas ir sasniegušas maksimumu. 2018. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu, skujkoku cenas visvairāk palielinājās egles zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 127 % jeb 32 eiro/m3) un priedes zāģbaļķiem līdz 14 cm diametrā (vidēji par 112 % jeb 30 eiro/m3). Pārējiem egles zāģbaļķiem iepirkuma cenas ir palielinājušās robežās no 85 % līdz 90 %, savukārt priedes zāģbaļķiem – no 90 % līdz 95 %.

Šajā periodā lapu koku vidējās iepirkuma cenas visvairāk palielinājās A kategorijas finierklučiem – par 123 % jeb 58 eiro/m3, savukārt B kategorijas finierklučiem – par 73 % jeb 29 eiro/m3. Cenas pieauga arī bērza apaļkokiem diametrā virs 24 cm par 105 % jeb vidēji 40 eiro/m3 un lapu koku taras klučiem par 102 % jeb vidēji 23 eiro/m3. Apses zāģbaļķiem iepirkuma cenas ir palielinājušās robežās no 64 % līdz 75 %. Vismazākais cenu pieaugums bija melnalkšņa zāģbaļķiem 18–24 cm diametrā (vidēji par 18 % jeb 6 eiro/m3) un melnalkšņa zāģbaļķiem virs 24 cm diametrā (vidēji par 19 % jeb 7 eiro/m3).

Informācijas avots: CSB