For Growth on the Earth

Starptautisks seminārs “Par lauksaimniecības dzīvnieku (liellopu) labturību un atbilstību transportēšanai un kaušanai” 13. septembrī

Seminārā plānotas diskusijas par to, kā apieties ar liellopiem, kuri nav piemēroti pārvadāšanai uz kautuvi, slimu vai ievainotu liellopu, tajā skaitā slaucamo govju, piespiedu kaušanu fermā, kautuvju un veterinārārstu iesaisti pirmskaušanas darbībās un saistītiem pārtikas drošības aspektiem. 

Tas ir Ziemeļvalstu – Baltijas sadarbības projekts, ko nodrošina Baltijas Dzīvnieku labturības tīkls un pasākuma dalībniekiem būs iespēja tikties, diskutēt un dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām Baltijas valstīm.
 
Semināru organizē Baltijas Dzīvnieku labturības tīkls, semināra darba valoda – angļu.

Tajā aicināti piedalīties veterinārārsti, lauksaimnieki, kautuvju pārstāvji un pārējais personāls, kurš iesaistīts dzīvnieku labturības nodrošināšanā kaušanas vai nogalināšanas laikā, kā arī citi interesenti.

Seminārs notiks 2018. gada 13. septembrī no plkst. 9:00 līdz 16:00 Zemkopības ministrijas Konferenču zālē 2. stāvā, Republikas laukumā 2, Rīgā. 

Avots: Zemkopības ministrija