For Growth on the Earth

Var pieteikties valsts atbalstam par 2023. gada 7. augusta vētras radītajiem zaudējumiem

No 2024. gada 20. jūnija līdz 4. jūlijam var pieteikties valsts atbalstam par 2023. gada 7. augusta vētras radītajiem zaudējumiem.

Pieteikties var tās saimniecības, kuras par krusas postījumiem savlaicīgi informēja Dienestu un Dienests veica platību apsekošanu. Atbalsts tiks maksāts par 2023.gadā deklarētajām augļu, ogu, ilggadīgo stādījumu, dārzeņu, graudaugu, eļļas augu un tauriņziežu cietušajām platībām (detalizēts kultūraugu saraksts MK noteikumu Nr.357 pielikumā).

Atbalstu par cietušajām graudaugu, eļļas augu vai tauriņziežu kultūraugu platībām varēs saņemt, ja cietusī kultūrauga platība veido vismaz 90 procentu no kopējās attiecīgā kultūrauga deklarētās platības un attiecīgās kultūraugu platības nav apdrošinātas 2023. gadā.

Kopumā ir 133 prasībām atbilstoši lauksaimnieki. Viņiem tuvākajās dienās tiks izsūtītas vēstules ar informāciju par atbalsttiesīgajām platībām un aicinājumu pieteikties atbalstam.

Pieteikuma forma atrodama Elektroniskās pieteikšanās sistēmas sadaļā “Valsts atbalsta iesniegumi”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Aicinām mūsu kolektīvam pievienoties juristu/i

Pievienojies mūsu komandai! SIA “ActusQ” – privāts, starptautiskā vidē strādājošs biznesa konsultāciju, juridisko pakalpojumu un investīciju projektu vadības uzņēmums – aicina kolektīvam pievienoties juristu/i.

Atbildības jomas/ galvenie pienākumi:

 • Dažādu biznesa darījumu analīze; uzņēmumu, to daļu pirkšanas un pārdošanas darījumu vadība (M&A);
 • Juridiskās konsultācijas komerctiesību un administratīvo tiesību jautājumos, lēmumu un dibināšanas dokumentu izstrāde;
 • Klientu juridisko jautājumu risināšana;
 • Klientu interešu pārstāvība privātās un publiskās attiecībās, tajā skaitā tiesās;
 • Juridiskās dokumentācijas izskatīšana un dokumentu projektu sagatavošana;
 • Juridiskās konsultācijas un palīdzība saistībā ar iekšējās kontroles sistēmu un citiem atbilstības procesiem;
 • Iekšējais juridiskais atbalsts un sadarbība ar citiem juridiskajiem konsultantiem, vadību un ieinteresētajām pusēm.

Prasības kandidātam:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs (maģistra grāds);
 • Pieredze uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un reorganizācijas darījumos (M&A) ne mazāk kā 5 gadi;
 • Pieredze enerģētikas, būvniecības vai nekustamā īpašuma sektorā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Labas zināšanas Civillikumā, Komerclikumā un Administratīvā procesa likumā;
 • Interese un zināšanas aktuālajos tieslietu jautājumos;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • Spēja brīvi strādāt starptautiskā biznesa vidē sadarbībā ar ārvalstu klientiem un partneriem;
 • Uz klientu un rezultātu orientēta personība ar teicamām komunikācijas prasmēm, analītisku un strukturētu domāšanu, spēju prasmīgi plānot un strukturēt savu darba laiku un noteikt uzdevumu prioritātes, uzņemties iniciatīvu un risināt sarežģītas situācijas.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu atbilstoši kandidāta pieredzei, prasmēm un rezultātiem, kandidātiem ar uzskatāmu kompetenci piedāvājam individuālas sarunas un vienošanos par atlīdzību;
 • Mūsdienīgus darba apstākļus, starptautisku, dinamisku un izaicinošu darba vidi;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu (ne mazāk kā 3 pilnas secīgas darba dienas nedēļā);
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Iespējami neregulāri darba braucieni.

Ja uzskati, ka atbilsti šai vakancei, sūti savu motivācijas vēstuli un CV, atspoguļojot savu pieredzi, prasmes un īpašos sasniegumus, līdz 2024. gada 5. augustam uz adresi:

SIA “ActusQ”
Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101

vai e-pastu: actusQ@actusQ.lv
Ja vēlies uzzināt vairāk par vakanci, lūdzu, zvani: 64107185

Iznākusi jaunākā ActusQ jūnija ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par jūnija aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem!

Latvija ES līderos tiešo maksājumu izmaksā

Latvijā lauksaimniekiem jau izmaksāti 99% tiešo maksājumu (TM) par 2023. gadu, un tādējādi Latvija TM izmaksā ir viena no līderēm Eiropas Savienībā.

Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš: “Pateicoties pirms daudziem gadiem ieviestajai Elektroniskās pieteikšanas sistēmai un Lauku atbalsta dienesta sniegtajām konsultācijām gan tiešsaistē, gan klātienē, mums ir izdevies līdz maija beigām Latvijas lauksaimniekiem izmaksāt 99 procentus tiešo maksājumu par 2023. gada saimniekošanas sezonu, kas ir ļoti labs rādītājs visas Eiropas Savienības līmenī. Atlikušais viens procents tiešo maksājumu tiks izmaksāti jūnijā.”

Līderpozīcijas ar tiešo izmaksu 100% apmērā ieņem Austrija un Zviedrija. Ar 99% seko Latvija, Lietuva un Igaunija. Pagaidām visgausāk tiešo maksājumu izmaksa notikusi Bulgārijā (66%), Slovēnijā (71%), Luksemburgā (73%), Holandē (73%), Horvātijā (73%) un Slovākijā (74%).

Publicēts: 06.06.2024.
Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Iznākusi jaunākā ActusQ maija ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par maija aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem!

LAD aicina platību maksājumiem pieteikties savlaicīgi

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus pieteikties platību maksājumiem pēc iespējas ātrāk, lai gadījumos, ja nepieciešamas konsultācijas, tās varētu saņemt savlaicīgi. Pieteikties maksājumiem var līdz šā gada 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Arī šogad LAD iesniegumus no mazajām saimniecībām pieņem pa tālruni mutvārdos.

2024. gadā prasības platību un dzīvnieku maksājumu saņemšanai nav būtiski mainījušās, arī atbalsta pasākumu skaits un veidi ir tādi, kādi tie bija iepriekšējā sezonā. Informācija par izmaiņām lasāma LAD ziņā “Līdz 22.maijam var pieteikties platību maksājumiem“.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanos platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00-20.00) vai apmeklēt Klientu apkalpošanas centrus klātienē.

Lauku atbalsta dienests turpina iesākto pieeju un organizē arī konsultācijas dažādās vietās Latvijā, kuru laikā LAD darbinieki palīdz aizpildīt ģeotelpisko iesniegumu. Aktuālais konsultāciju grafiks skatāms LAD tīmekļvietnē “LAD konsultācijas par platību maksājumu iesniegšanu”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Iznākusi jaunākā ActusQ aprīļa ziņu vēstule

Iznākusi ActusQ jaunākā Ziņu vēstule angļu valodā par aprīļa aktualitātēm Latvijas lauksaimniecības sektorā. Ziņu vēstules otrajā daļā aicinām iepazīties ar lauksaimniecības nekustamo īpašumu piedāvājumiem.

Piešķir 34 miljonus eiro atbalstu lauksaimniecības attīstībai 2024. gadā

Lai nodrošinātu ES atbalstu lauksaimniecībai 2024. gadā 34 miljonu eiro apmērā, otrdien, 9. aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.

Atbalsts 23,5 miljonu eiro apmērā paredzēts kredītprocentu daļējai dzēšanai primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām, uzņēmējiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī ar zvejniecību, akvakultūru vai to produktu apstrādi.

Astoņi miljoni eiro tiks novirzīti lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.

Savukārt 2,5 miljonu eiro atbalsts rezervēts selekcijas materiāla izstrādei, lai veicinātu konvenciālo, integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanu.

Grozījumi paredz atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai par visiem AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” aizdevumiem, kas izsniegti pēc 2015. gada 24. aprīļa, kā arī par tiem akciju Altum aizdevumiem, par kuriem atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai netika izmaksāts 2023. gadā.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Latvija aizliedz ievest noteiktus lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas, Baltkrievijas

Ievērojot grozījumus “Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”, kurus Valsts prezidents 2024. gada 23. februārī izsludināja un kuri stāsies spēkā 2024. gada 8. martā, valdība otrdien, 5. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos Ministru kabineta noteikumus, nosakot ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtus lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī no citām trešajām valstīm, ja attiecīgie produkti ir Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes.

Latvija kā Krievijas robežvalsts cenšas panākt iespējami ātrāku ekonomisko saišu saraušanu ar agresorvalsti, un šī Latvijas iniciatīva aizliegt lauksaimniecības un lopbarības produktu ievešanu (importu) no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī no citām trešajām valstīm, ja attiecīgie produkti ir Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes, ir papildu elements kopējai ES sankciju politikai.

Ievērojot iepriekš minēto, ir pieņemti lēmumi, kas atspoguļo Latvijas valsts kopējās vērtības, neskarot tās attīstību. Ievešanas (importēšanas) aizliegums attiecas uz:

 • visiem dārzeņiem (produkti, kas minēti Regulas Nr. 2658/87* I pielikuma otrās daļas II sadaļas 7. nodaļā),
 • visiem augļiem, ogām un riekstiem (produkti, kas minēti Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma otrās daļas II sadaļas 8. nodaļā),
 • visiem graudaugiem (produkti, kas minēti Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma otrās daļas II sadaļas 10. nodaļā),
 • lopbarības izejvielām un gatavo lopbarību (produkti, kas minēti Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma otrās daļas IV sadaļas 23. nodaļā).

“Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem” stāsies spēkā 8. martā un tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, savukārt informatīvo ziņojumu “Par Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importu Latvijā” valdība uzklausīja un pieņēma zināšanai.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2364, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

Informācijas avots: Zemkopības ministrija