For Growth on the Earth

Veiksmīgi noslēgusies sezonas laukstrādnieku sezona

No 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim noritēja devītā sezonā, kad LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā varēja veikt sezonas laukstrādnieku reģistrāciju. Saimniecības Latvijā, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, izmanto šo sistēmu darbinieku uzskaitei.

Pozitīvs aspekts šogad ir ievērojamais pieaugums saimniecību skaita ziņā. 2022. gadā tās bija 438 saimniecības, kopš 2021. gada skaits ir palielinājies par 57%. Šajā gadā kopumā tika nodarbināti 3500 lauksaimnieki, kas atspoguļo līdzīgu ainu kā pērn. Arī šogad lielākais lauksaimniecību skaits tika reģistrēts Zemgalē un Ziemeļvidzemē – attiecīgi 116 un 99 saimniecības.

2022. gadā lauksaimniekiem bija iespēja sezonas laukstrādniekus nodarbināt arī akmeņu lasīšanas darbos sējumu, stādījumu vai zālāju platībās. LAD dati liecina, ka šogad kopumā 76 lauksaimniecības reģistrēja sezonas laukstrādniekus tieši šajā jomā.

Detalizētāka informācija par sezonas laukstrādnieku reģistrācijas moduli ir skatāma dienesta mājaslapas izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki”.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests