For Growth on the Earth

Zemkopības nozaru prioritāte – ražot vietējam tirgum un eksportam augstākas vērtības produkciju

Attīstīt zināšanās un ilgtspējā balstītu lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, lai ražotu vietējam tirgum un eksportam augstākas vērtības produkciju un veicinātu drošas un kvalitatīvas pārtikas pieejamību – tas ir Zemkopības ministrijas (ZM) valdības rīcības plānā izvirzītais virsmērķis, ko otrdien, 16. janvārī, apstiprināja Ministru kabinets.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Viens no Zemkopības ministrijas galvenajiem mērķiem ir lauksaimniecības un pārtikas produktu pārdošanas apjomu paaugstināšanas pasākumi vietējo produktu ražošanas un patēriņa palielināšanai vietējā tirgū un eksportā, tajā skatā veicinot bērniem veselīgu uztura paradumu veidošanos jau bērnībā, izglītības iestādēs radinot pie svaigu un veselīgu vietējo produktu lietošanas ikdienas uzturā.”

Lai zemkopības ražojošās nozares (lauksaimniecība, zivsaimniecība, meža nozare, pārtikas ražošana) nepārtraukti modernizētos līdz ar tehnoloģiju izaugsmi un spētu bez kavēšanās pielāgoties pieprasījuma izmaiņām tirgū, saskaņā ar valdības rīcības plānu ZM stiprinās zinātnē balstītu modernu, pieejamu un nākotnes vajadzībās orientētu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas jomu mūžizglītību, vidējo profesionālo un augstāko izglītību.

Tiks turpināts būtisks valsts un ES finansiālais atbalsts lauksaimniecības, zivsaimniecības, meža nozares un pārtikas ražošanas konkurētspējai un augstākas vērtības produkcijas ražošanai.

Ne mazāk svarīgi ir beidzot ieviest taisnīgu kompensāciju sistēmu par saimnieciskās darbības aprobežojumiem, kas pārskatīta un izveidota ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistīto dabas resursu efektīvu un ilgtspējīgu pārvaldības modeli.

Lielu uzmanību turpmāk ZM pievērsīs arī administratīvā sloga samazināšanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem, veicot strukturālas izmaiņas ZM un padotības iestādēs.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija